خطرات و نکات منفی استفاده از این روش چیست؟

اين روش همانطور که گفتم از امواج اولتراسوند استفاده مي کند، کسي نمي داند اين امواج قوي که سلول هاي چربي بدن را در هم مي شکنند، چه تاثيراتي مي تواند بر اعضاي داخلي بدن داشته باشند. از طرفي ديگر، ذرات چربي که در بدن آزاد مي شوند، در بدن به گردش در مي آيند و مي توانند وارد جريان خون شوند، به همين خاطر اين روش تا همين تازگي ها، روشي خطرناک به شمار مي رفت و حتي در کشورهايي مانند سوئد که استانداردهاي بهداشتي بالايي دارند، استفاده از آنها غير قانوني بود؛ اما دستگاههاي جديد همان طورکه توضيخ دادم، با آزمايشات فراوان اين خطرات را از بين برده اند و توانسته اند مجوز بهداشتي بالايي دريافت کنند. اين دستگاههاي پيشرفته طوري طراحي شده اند که قادرند بافت چربي را از بافت هاي ديگر بدن تشخيص دهند و در نتيجه تنها بافت چربي را مورد هدف قرار مي دهند. مشکل دوم نيز که خطر وارد شدن ذرات چربي به رگ ها بود، با شکستن ذرات چربي به ذراتي ريزتر و بي خطر مرتفع شده است؛

روش کويتيشن را چند بار بايد انجام داد تا به نتيجه مطلوب رسيد؟
روش کويتيشن تنها براي از بين بردن چربي ها نيست، بلکه مي تواند به چربي ها فرم خاصي بدهد و همچنين در درمان سلوليت و ترک هاي پوست مورد استفاده قرار مي گيرد.هر بار نوبت درمان حدود ?? دقيقه زمان مي برد و شما پس از همان بار اول به روشني تفاوت را احساس خواهيد کرد. هر بار درمان حدود ? تا ?? سانتي متر از قطر چربي هاي بدن را کم مي کند، بنابراين پس از اولين درمان شما دست کم يک سايز شلوار جين (که حدود ?،? سانتي متر است) کم خواهيد کرد. اما تاثير درمان بسته به وزن، نوع پوست و بافت چربي ها و حتي ژن تفاوت دارد. چربي هاي دور شکم، باسن و کمر معمولا ساده تر از بين مي روند، درحاليکه چربي هاي آميخته با ماهيچه ديرتر تاثير مي پذيرند.اگر از روش کويتيشن براي از بين بردن سلوليت و ترک هاي پوست استفاده کنيد، معمولا پوست شما پس از سه بار درمان صاف و لطيف خواهد شد