اولین ورزش تیمی جهان

چوگان با قدمت سه هزار ساله متولد شده  ايران باستان است و اولين ورزشي توپي و تيمي جهان که بعد از گذشت چند هزار سال از عمرش به تازگي در ايران رو به احيا» است.  چوگان ورزشي باستاني است که بر اساس اسناد تاريخي و اعلام فرهنگستان اسب انگلستان قدمت آن به سال 525 قبل ميلاد مسيح مي رسد. همچنين مطالعات اين فرهنگستان نشان مي دهد که زادگاه اين ورزش، ايران باستان است. يکي از موارد نقل مسابقه چوگان بين تورانيان و طرفداران سياوش، پادشاه افسانه اي ايران است که در آن فردوسي با فصاحت و بلاغت بي نظيرش به ستايش مهارت هاي سياوش در بازي چوگان پرداخته است. در شاهنامه همچنان نقل شده که شاپور دوم، از پاشاهان ايران در سلسله ساساني در قرن چهارم ميلادي، از سنين کودکي به فراگيري مهارت هاي بازي چوگان پرداخته و زماني که هفت سال بيشتر نداشته با تسلط کامل اين بازي را انجام مي داده است. در گذشته به اين ورزش "پادشاه ورزش ها" مي گفتند. و آن را ورزشي شاهي مي دانستند چون در ميان شاهان و بزرگان برگزار مي شد. "نام چوگان از چوبي که در آن استفاده مي شد، گرفته شده است". چوگان ورزشي نظامي بوده که در آن سوارکاران ايراني استعداد اسب هاي جنگي خود را به نمايش مي گذاشتد. اين بازي در زمان کشورگشايي داريوش اول به هند رسيد. توسط انگلستان از هند به سراسر اروپا پخش شد. در سال 1871 نخستين بازي چوگان در انگلستان برگزار شد. در پي اين رويداد، چوگان به آمريکاي شمالي و جنوبي گسترش يافت اما هندوستان همچنان کانون اصلي اين بازي جهاني بود.. کارشناسان ورزش گفته اند که دسته هاي بازي هايي چون گلف و هاکي به چوب چوگان باز مي گردد. اين ورزش پس از صفويان کم کم رو به فراموشي رفت.  چوگان ورزشي تيمي است که بازيکنان آن سوار بر اسب، توپ را توسط چوب چوگان به طرف دروازه تيم مقابل هدايت مي کنند. چوب چوگان 129 سانتيمتر طول با انتهايي استوانه اي دارد و جنس آن چوب بامبو يا چوب هاي سبکي چون درخت خرمالو است. قطر توپ نيز 8 سانتيمتر است و وزن آن از 140 گرم بيشتر نمي شود. توپ نيز از چوب بيد يا بامبو ساخته مي شود اما در تمرين ها بيشتر توپ پلاستيکي مورد استفاده قرار مي گيرد. ابعاد زمين چوگان 274 متر در 146 متر (البته در کشور آمريکا و آرژانتين اين ابعاد کمي از استاندارد رايج بزرگتر است 270 متر در 180 متر) و طول دروازه هفت متر است. يک دوره بازي چوگان به 6 قسمت زماني (چوکه) که هر کدام هفت دقيقه است، تقسيم مي شود. اين قانون بازي استاندارد کشور انگلستان است. در بازي چوگان از اسبهاي کوتاه قد (پوني ها) استفاده مي شود. در يک بازي معمولا از يک اسب حداکثر در دو چوکه استفاده مي شود. البته بين آنها يک چوکه استراحت به اسب داده مي شود. در هر تيم چهار نفر بازي مي کند، دو مهاجم که نفر اول به مدافع نيز کمک مي کند و مهاجم دوم که وظيفه او در دفاع مهم تر است. البته اين ترکيب فضاي باز اين ورزش است. در سالن هاي سر بسته تعداد بازيکنان هر تيم، سه نفر است. نفر سوم که بهترين بازيکن است حرکات دفاعي را به ضد حمله تبديل مي کند و نفر چهارم از دروازه دفاع مي نمايد. در بازي چوگان پس از هر گل، دو تيم زمين خود را عوض مي کنند. قديمي ترين زمين چوگان که تا امروز باقي مانده، ميدان نقش جهان اصفهان است. صفويان به همراه بزرگان و مهمانان خارجي از ايوان عالي قاپو پر سرعت ترين ورزش ايران باستان را نظاره مي کردند.چوگان لقب اولين ورزش تيمي جهان و نيز اولين بازي توپي جهان است.