تقویت عضلات بدن

ا توجه به این که بعضی از تمرین‌های هوازی هستند که باعث لاغر شدن ران‌ها و شکل گرفتن عضلات آن می‌شوند.

این ورزش‌ها عبارتند از:

 

1- شنای کرال سینه

کرال سینه عضلات سینه، شانه‌ها، همسترینگ و داخل ران‌ها را قوی‌تر می‌کند. شنای کرال سینه در ساعت 360 کالری می‌سوزاند. ممکن است انواع دیگر شنا کالری بیشتری بسوزانند، اما معمولا شما را زود خسته می‌کنند. شنای کرال سینه ران‌ها را لاغر می‌کند.

 

2- اسکیت

اسکیت بیشتر از فعالیت‌های هوازی دیگر، باعث سوزاندن کالری می‌شود. یک فرد 80 کیلویی به طور متوسط با انجام اسکیت 913 کالری در ساعت می‌سوزاند.

 

3- انجام حرکت بالا رفتن از پله

به جای این که صاف از پله‌ها بالا بروید به بغل بایستید و پای راست را جلوی پای چپ قرار دهید و بالا بروید. خیلی سریع این حرکت را انجام ندهید.

 

4- اسکی

اسکی اگر اصولی انجام شود باعث لاغر شدن ران‌ها می‌شود. به هنگام اسکی به عضلات چهار سر ران فشار وارد می‌شود به هنگام کم کردن سرعت در اسکی و دور زدن قسمت داخلی ران منقبض می‌شود.

 

 

5- تنیس

تنیس ورزشی هوازی است، حرکات تنیس شامل دویدن به جلو و عقب و به کناره‌ها می‌شود. این حرکات بر روی ران‌ها کار می‌کند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها ، تنیس انفرادی را فعالیت شدید می‌داند. هر دقیقه‌ تنیس انفرادی به اندازه دو دقیقه‌ ورزش متعادل کالری می‌سوزاند. این مرکز پیشنهاد کرده است که در هفته‌ حداقل 75 دقیقه‌ ورزش شدید یا 150 دقیقه‌ ورزش متعادل انجام شود. تنیس دو نفره ورزش با شدت متعادل محسوب می‌شود.