نگاهی جامع به تکنیکها و دستگاههای کاهش سایز و لاغری موضعی

با صنعتي شدن جوامع بشري و افزايش مشغله هاي روزافزون افراد و در نتيجه رغبت کمتر و فرصت اندک تر براي تمرينات ورزشي از يکسو و نيز ترويج غذاهاي لذيذ اما پرکالري و عمدتا با قند و چربي بالا ازسويي ديگر شاهد افزايش روزافزون آمار افرادچاق هستيم که اين چاقي باگذشت زمان تبديل به معضلي بغرنج براي بيمار ميگردد وبا افزوده شدن پديده ي بدي بنام سلوليت به اين انباشته هاي چربي زير پوستي و گيرافتادن اين چربيها درتار و پودي محکم ، آنها را تبديل به توده هاي مقاوم به رژيم غذايي و ورزش ميکنند که دراين مرحله است که نقش متخصصين امر لاغري و اهميت دستگاههاي کاهش سايز موضعي پررنگ ميگردد . بااين مقدمه کوتاه ميپردازيم به روشهاي متداول کاهش سايز موضعي و دستگاههاي مربوطه :
1.دستگاه LPG : يکي از تکنيکهاي متداول در امر کاهش سايز موضعي است که باکمک اعمال مکش بافتي و فشار مکانيکي مشخص و نوساني به بافت چربي موجب خردشدن سلولهاي چربي به قطرات کوچکتر ميگردد همچنين تاحدودي اين روش ميتواند بافت سلوليت را که موجب گير افتادن قطرات چربي ميگردد را کاهش دهد . روش موثري است ولي به تنهايي داراي قدرت لازم براي رسيدن بيمار به نتيجه ي دلخواه نميباشد وعمومادرکنارسايرروشهابصورت مجموعه بکار ميرود .
2. دستگاه RF Contouring : اين دستگاه با ارسال امواج راديويي با فرکانس و انرژي مشخص به سمت بافت چربي موجب ايجاد اتفاقاتي مثبت دربافت ميگردد که برخي از آنها شامل افزايش جريان خون بافتي و افزايش فعاليت سلولي منطقه اي و بدنبال آن افزايش متابوليسم موضعي علي الخصوص افزايش چربي سوزي بافتي ميگردد . عموما دستکاههاي RF داراي دوشکل خروجي امواج هستندکه يکي براي کاهش سايز موضعي و ديگري براي سفت تر نمودن پوست همان موضع کاربرد دارد که از فرايند دوم بنام ليفت پوست ياد ميشود .
پديده ي ليفت پوست حتي ميتواندخطوط ترک پوستي ناشي از چاق شدن ناگهاني رانيزبهبود چشمگيري ببخشد .
3.ليزرديود (Diode)کم توان : اين تکنولوژي نيز همانند تکنولوژي RF يا راديوفرکانسي عمل ميکند و موجب افزايش فعاليت سلولي و متابوليسم بافتي موضعي در محل ذخيره شدن چربي و افزايش جريان خون و افزايش فعاليت سيستم لنفاوي گردد که به کمک اين سيستمها چربيها بطور موضعي بيشتر متابوليزه شده و نيز مقداري به ساير نقاط دور دست حمل شده و توسط ديگر سلولهاي بدن ميسوزد . اين روش نيز عموما به تنهايي استفاده نميگردد .
4.مزوتراپي (Mesotherapy) : يک روش قديمي با کاربرد و روش استفاده تغيير يافته و جديد است که در اين روش داروهاي خاصي که تقريبا تمامي آنها در علم طب شناخته شده و تاييد شده هستند با دوز کمتر و به مقادير جزيي در طي تزريقات مکرر مستقيما واردبافت چربي ميگردند و بطور کلي ميتوان بااين داروها متابوليسم بافتي و سلولي را افزايش داد و نيز کمک به خرد کردن چربيها و افزايش انتقال آنها به بافتهاي دور دست براي سوخته شدن (متابوليسم) داخل سلولها و همچنين تاحدودي موجب تخريب بافت سلوليت که چربيها را گير انداخته است ميگردد . دراين روش ميتوان تاحدودي پوست را سفت ترکرده و ترکهاي آنرا کاهش داد .
5.امواج فرا صوت (Ultrasound) : اين روش داراي سابقه ي قديمي بوده و در طي چند سال اخير تغييراتي بنيادي کرده و توانسته است با تکنولوژي کاربردي نوين با نام جديد Cavitation پابه عرصه تکنولوژپهاي لاغري موضعي بگذارد . اشکال قديمي تر امواج صوتي داراي مکانيسم ايجاد لاغري موضعي مشابه تکنولوژي RF بوده اند ولي اشکال جديد آن که Cavitation ناميده ميشود با اعمال و ارسال امواج پر فشار و کم فشار بصورت متناوب به سمت بافت چربي موجب از هم پاشيده شدن و تخريب جدار سلولهاي چربي شده و قطرات چربي را به درون بافت آزاد مينمايند . با توجه به اينکه در افراد بزرگسال بدنبال انهدام سلول چربي سلول جديد جايگزين آن نميگردد پس ميتوان اظهار داشت که اين روش قدرتمندترين تکنيک لاغري موضعي ميباشد .
انتخاب روشهاي بالا حسب شرايط بيمار و تجربه و نظر پزشک معالج و سنجيدن مزايا و معايب براي بيمار انجام ميگيرد . همچنين برخي بيماران بدلايلي منع استفاده از يک تکنولوژي خاص را دارند به عنوان مثال بيماران داراي ضربان ساز مصنوعي قلب (Pace Maker) قادر به استفاده ازدستگاه RF نيستند و يا بيماران دچارمشکلات کبدي منع انجام Cavitation دارند .
گاهي نيزپزشکان ومراکززيبايي براي بيماران يک مجموعه (Package) از اقدامات فوق را تجويز ميکنند که شامل دو يا چند روش متفاوت در کنار هم يا مجزا ميباشد . دربرخي مطب ها يا مراکز نيز هر کدام از اين تکنيکها را به تنهايي ميتوان يافت .
سخن آخراينکه کمپاني هاي مختلف درنقاط مختلف دنيا اقدام به ترکيب نمودن دو يا سه يا چند روش مختلف لاغري موضعي و خلق دستگاههاي لاغري ترکيبي نموده اند مثلا ترکيب LPG و ليزرديود وRF سفت کننده يا ترکيب اولتراسوند و مکش بافتي و RFو امثال آن که هدف نتيجه بهتر و قطعي تر و جلب رضايت مراجعه کنندگان به مراکز لاغري است . برخي بيماران نيزگزينه ي مناسب هيچ کدام ازاين روشهانميباشندوازابتدا با راهنمايي پزشک معالج به پزشک متخصص جراح براي انجام عمل ليپوساکشن ، کمترنمودن حجم پذيرش معده باجراحي يا بالون يا حلقه و....ياساير روشهاي زيبايي ولاغري مبتني برعمل جراحي معرفي ميگردند .