زمین‌های چمن مصنوعی کوچک آفت فوتبال آبادان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر شاملی شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل این هیئت اظهار کرد: در این زمینها امکان انجام مناسب تاکتیک ها و بازیهای هوازی برای بازیکنان تیمها وجود ندارد و بازیکنان وقتی وارد زمینهای بزرگ می شوند به طور عملی پس از ۳۰ دقیقه دچار خستگی شده و کار تاکتیکی شان ضعیف می شود و این معضلی است برای فوتبال آبادان که امید می رود مسئولان این معضل را رفع کنند تا بتوانیم در یکی دو سال آینده تیمهای بیشتر و فوتبالیست های بهتری را به استان عرضه کنیم و بتوانیم آنها را در تیمهای ملی ببینیم.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم دو زمین چمن مصنوعی بزرگ را ایجاد کنیم می توانیم بسیاری از فوتبالیست ها را رشد دهیم، افزود: در زمان حاضر هیچ زمین چمن مصنوعی در ابعاد بزرگ در آبادان نداریم و این یک معضل است.

رئیس هیئت فوتبال آبادان با اشاره به اینکه هیئت فوتبال آبادان تنها هیئتی در ایران است که زمین چمن طبیعی ندارد، اضافه کرد: همیشه باید برای انجام تمرینات و مسابقات زمین را کرایه کنیم و چون ردیف مالی نداریم بایستی به شیوه های دیگری همچون خواهش و تمنا از این و آن بازیها را برگزار کنیم و وقفه هایی نیز که در مسابقاتمان رخ می دهد به همین خاطر است که ما خودمان صاحب زمین نیستیم.

شاملی تصریح کرد: به طور عملی یک سالی است که در زمین مدرسه فوتبال شهرداری واقع در ایستگاه ۴ هیچ فعالیت ورزشی انجام نمی شود و تنها گهگاهی پیشکسوتان در آنجا فوتبال بازی می کنند، اگر شهرداری آبادان این زمین را برای استفاده و انجام تمرینات و بازیهای تیمها و حتی فرزندان و کارکنان شهرداری در اختیار هیئت فوتبال قرار دهد، می توانیم فعالیتهای زیادی را در آن جا به انجام برسانیم، زمین بسیار خوبی است و از نظر جغرافیایی نیز در مکان خوبی واقع شده و حیف است که شهرداری اجازه دهد این زمین بلا استفاده بماند در حالی که می تواند به رشد ورزش فوتبال در آبادان بینجامد. ن استراحت و نگه داشت چمن است به طور عملی تمامی بازیها و تمرینات تعطیل می شود و بازیکنان در این فصل به دلیل دوری از انجام تمرینات و بازیها، بدنشان دچار افت می شود و شروع مجدد فعالیتهایشان نیز زمان بر خواهد بود و این معضلی در در فوتبال آبادان است، اگر زمین چمن مصنوعی بزرگ داشته باشیم و تعطیلی در پیش نباشد بدن فوتبالیستهایمان به طور مرتب آماده است ضمن آنکه از زمانهای مختلف می توان برای پرورش نیروهای بسیار خوب بهره برد و معضل کمبود زمین که در فصل های مختلف سال به وجود می آید را جبران کنیم و تیمهای خوب و بازیکنان بسیار آماده تری داشته باشیم.

منبع: داوری