ورزش

به نام خداوند توانمند

 امروزه نوع زندگی وپیشرفت فناوری باعث شده که آدم ها وقت کمتری برای ورزش کردن ودر نتیجه ان یک زندگی سالم داشتن داشته باشند.  بیشتر کارهایی که امروزه در دنیای ما وجود دارند نوعی پشت میز نشینی وکم تحرکی را به همراه خود ارمغان آورده اند . نشستن طولانی پشت میز باعث تغییر فرم بدن و آمادگی برای بسیاری از بیماری ها در آینده خواهد شد. یکی از عوارض بد این پشت میز نشینی چاقی است که البته برای رفع آن نیز هم اکثر افراد از رژیم ها وبرنامه های غذایی سخت به جای تمرینات ورزشی استفاده می کنند ,البته نه این که کار اشتباهی است زیبایی وتناسب جزو زندگی است و بسیاری از رژیم ها براساس مطالعات پزشکی شکل گرفته اند اما اگر بخواهیم کمی رو راست باشیم می بینیم که کمی تحرک ومصرف کردن انرژی هم به سلامتی وهم به تناسب اندام کمک خواهد کرد وگزینه آسان تریست .