واکنش بدن در طول جلسات EMS

در طول 20 دقیقه تمرین در جلسه EMS چه اتفاقی می افتد ؟
باعبور دادن امواج الکتریکی در عضلات، بدن با دو برابر تمرین های معمول تمرین می کند. فناوریEMS به خوبی در سطح جهان شناخته شده است و توسط ورزشکاران معتبر و معروف مانند یوسان بولت و محمد علی به عنوان یک پیش برنامه تمرینی قبل از مسابقات استفاده شده است.
در مقایسه با انقباضات داوطلبانه عضلانی، انقباض غیر هماهنگ، نتیجه تحریکEMSاست که در آن موج شدیدی در عضله جریان می یابد و آن را با یک نیروی هماهنگ درگیر میکند. مطالعات نشان می دهد که فشار عضلانی در طول یک انقباض ناشی ازEMSبه اندازه نیم ساعت بیشتر از انقباض اختیاری است. هنگامی که عضلات با فیبر ها درگیر تمرین اختیاری می شوند ، برخی از فیبرها ذخیره می شوند و به عنوان ذخایر استفاده نمی شوند، بنابرایندر حالت تمرین داوطلبانه درگیر کردن تمام فیبرها امکان پذیر نیست. درحالی که EMS به طور مستقیم بر روی عضلات کار می کند، و سیستم حفاظت از انرژی بدن دور میزند ، بنابراین هیچ محدودیتی برای مقدار فیبر هایی که ممکن است فعال شوند وجود ندارد. تحریکEMSمانند یک شبیه ساز مربی ، به ورزشکار اجازه گرم شدن می دهد  که توسط روش های دیگر غیرممکن است.
چگونه EMS فقط در 20 دقیقه3000کالری را می سوزاند؟
رایج ترین سوال این است که آیا واقعا در 20 دقیقه این اتفاق می افتد ؟پاسخ ما بله است... در مرکز تناسب اندام XFit در طی جلسات 20 دقیقه ایEMS  به طور منظم آموزش نه گروه ماهیچه ای از بدن شما درگیر تمرینات می شوند. این کار صرفا برای کاهش وزن نیست بلکه به کاهش چربی نیز کمک می کند و به شما تناسب مطلوب می دهد.
بنابراین تمام عضلات که از طریق لباس مخصوص بهEMS متصل می شوند به شما کمک می کنند تا چربی بیشتری از بدن را بسوزانید. نتایج نشان می دهد که تمرین های منظم EMS باعث می شود شما بعد از یک تمرین 20 دقیقه ای احساس سلامتی بیشتری کنید. بنابراین تمرینات EMS را در XFIT آغاز کنید تا به زودی نتایج خوب را حس کنید!