کویتیشن چیست؟ مکانیسم اثر آن چگونه است؟

کويتيشن يک روش جديد و بدون نياز به جراحي براي حذف چربي هاي اضافي بدن است. اين تحول بنيادين در اروپا طراحي شده است و هيچ احتياجي به جراحي، بيهوشي، بستري شدن و دوران نقاهت ندارد. دستگاه کويتشن با امواج اولتراسوند کار مي کند،
در اثر برخورد امواج اولتراسوند (نوعي امواج صوتي) با فرکانس بسيار زياد با مولکول هاي آب ميان بافتي، حبابهاي ريزي در اطراف سلول هاي چربي ايجاد مي شود. اين حبابها که به شدت تحت تاثير امواج اولتراسوند مي باشند، در حال لرزش و فوران بوده و در اثربرخورد اين حبابها با ديواره ي سلول هاي چربي و ترکيدن آنها سبب پارگي ديواره ي سلولهاي چربي و بيرون ريختن چربي درون سلولي ( تري گليسريد) و خروج آب درون سلولي مي گردد. در حقيقت کويتشن با شکستن سلول چربي و انحلال چربيهاي به دام افتاده باعث از بين رفتن اين سلولها مي شود.

آب درون سلولي بوسيله سيستم لنفاوي، تخليه و بوسيله کليه ها به شکل ادرار دفع مي شود. از اين رو است که يکي دو روز بعد از انجام کويتيشن دفعات ادرار افزايش مي يابد. تغيير رنگ و بوي ادرار هم در بعضي بيماران چاق ديده شده است. بنابراين هميشه نوشيدن آب فراوان در همان جلسه وروز بعد از جلسه توصيه مي گردد.

چربي درون سلولي (تري گليسريد) که با کويتيشن آزاد شده، بوسيل? آنزيم ها به گليسرول و اسيدهاي چرب آزاد تجزيه مي شود. گليسرول نوعي چربي محلول در آب است که پس از کويتيشن وارد گردش خون شده و هر سلولي که نياز به انرژي دارد آنرا از خون دريافت کرده، به مصرف سوخت و ساز (متابوليسم) مي رساند. اسيدهاي چرب (غيرمحلول در آب) بوسيل? سيستم گردش لنفاوي به کبد برده مي شوند و در آنجا به مولکول هاي ديگري تبديل مي شوند و مثل گليسرول در سلولها به سوخت و ساز مي رسند.

در هر جلسه کويتيشن، تعدادي از سلولهاي چربي از بين رفته و چون تکثير اين سلولها غير ممکن است، در نتيجه درمان با کويتيشن ماندگار و هميشگي است. درحقيقت بدون جراحي و کاملاً ايمن توانسته ايم با کمک کويتيشن سلول هاي چربي را از بين ببريم. به دليل قدرت بالاي اين تکنيک، در هر جلسه کاهش سايز قابل ملاحظه، چشمگير و ماندگار است. اثر کويتيشن تا 3 ماه در بافت چربي ادامه دارد و همينطور بهتر مي شود.