در طول درمان با روش کرایولیپولیز چه اتفاق می افتد؟

ابتدا، فرد معالج با مشورت شما درباره نواحي خاص بدن که نيازمند درمان هستند، تصميم گيري مي کند. در اين زمان مشاوره دقيق درباره نتايج مورد انتظار قبل از شروع درمان از اهميت بسيار زياد برخوردار است. علاوه بر اين مهم است که شما مطمئن شويد اين روش درماني مي تواند به شما در جهت دستيابي به اهداف مورد نظرتان کمک کند و بهبود وضعيت ظاهري با استفاده از اين روش امکان پذير مي باشد. در اين رابطه فردي که درمان را براي شما انجام مي دهد بايد توانايي پاسخ گويي به تمام سوالات شما را داشته باشد.
هنگام مشاوره بايد يک سابقه پزشکي از بيمار گرفته شود تا به اين ترتيب بتوان اطمينان حاصل کرد هيچ مشکلي در ارتباط با استفاده از اين روش درماني براي فرد وجود ندارد. در اين مرحله ممکن است از شما خواسته شود يک رضايت نامه امضا کنيد که اين رضايت نامه به معني اين است که شما درک مناسب از مزايا و خطرات بالقوه اين روش درماني داريد. علاوه بر اين قبل از شروع درمان ممکن است از شما عکس گرفته شود تا به اين ترتيب بتوان نتايج حاصل از اين روش درماني را قبل و بعد از درمان با يکديگر مقايسه کرد.
خطرات و عوارض روش درماني کرايوليپوليز چيست ؟
روش کرايوليپوليز عوارض جانبي زيادي ندارد. به خاطر اينکه اين روش درماني غير تهاجمي است، در اين حالت هيچ زخم يا بريدگي مشخصي در بدن بيمار ايجاد نمي شود و به همين خاطر ريسک ايجاد عفونت در اين روش درماني صفر است. به هر حال، بعضي بيماران ممکن است با قرمزي، بي حسي، احساس زخم، کبودي، احساس سوزش، ورم يا مقداري ناراحتي در ناحيه درمان شده مواجه شوند که دليل آن به خاطر قرار گيري بافت بدن بين دو صفحه سرد در طول درمان است. توجه داشته باشيد که همه عوارض جانبي ذکر شده بالا موقت هستند و ظرف مدت چند ساعت يا چند روز بر طرف مي شوند.
اقدامات پس از درمان
بسيار مهم است که پس از درمان همه توصيه هاي فرد معالج به دقت دنبال شود. توصيه هاي پس از درمان در اين حالت مي تواند شامل موارد زير باشند:
استفاده از داروهاي مسکن براي درمان احساس زخم يا درد احتمالي در ناحيه درمان شده طبق توصيه فرد معالج
استفاده از کمپرس آب سرد براي درمان ورم ايجاد شده در ناحيه درمان شده طبق توصيه فرد معالج
اکثر بيماران مي توانند پس از درمان فعاليت هاي عادي خود را مجدداً از سر بگيرند. به هر حال اگر شما با درد يا احساس زخم در ناحيه درمان شده مواجه شديد ممکن است نياز به مراقبت بيشتر در هنگام شستشو و تميز کردن اين ناحيه از بدن در روزهاي پس از درمان داشته باشيد.
هزينه و قيمت
هزينه اين روش درماني با توجه به نواحي خاص درمان شده در بدن، تعداد جلسات درماني مورد نياز، و اهداف درماني نهايي مورد نظر بيمار متفاوت مي باشد. به اين ترتيب لازم است براي اين روش يک برنامه درماني مشخص با توجه به شرايط بيمار تهيه شود و در اين برنامه درماني، وضعيت بدني، اهداف درماني، و بودجه مالي فرد مورد توجه قرار گيرد.