درمان چاقی موضعی سلوليت و درمان شلی و افتادگی پوست

امواج راديوفرکانسي(RF)سالهاست که در دنياي پزشکي براي اهداف گوناگون کاربرد دارد . تاکنون به عنوان وسيله اي ايمن و دقيق براي انجام جراحي هاي کوچک ، بدون عوارض و اسکار معرفي شده است.RF Tightening کاربرد جديدي از امواج راديو فرکانسي در زمينه پوست و زيبايي براي درمان سلوليت و رفع علائم پديدهAging( پيري پوست ) است که نوسط صاحبان اين تکنولوژي براي آنها ويژه شده است .

کليات: پديدهAging ( پيري پوست ) ، چين و چروک صورت و دور چشم ، آکنه ، سلوليت و انباشتگي چربي در نواحي مختلف بدن و به هم ريختن تناسب اندام ، موضوعات بحث و عمل هميشگي حوزه پوست و زيبايي اند بطوريکه سبب توليد انواع روشها و تکنولوژيهاي درمان مشکلات ياد شده مانند رولر وکيوم ، الکترو تراپي ، اولتراسوند ، مزوتراپي ،LLLTو... گرديده است. ساختار اصلي سيستمهايRF در واقع شامل يک نوسان ساز امواج الکترونيکي (RF,Oscilator) در محدوده فرکانس راديويي است.ساختار سيستمهايRF-Tighteningنيز مانند سيستمهايRFجراحي است و تفاوت اصلي آنها در فرکانس و ساختار الکترودهاي آن است.

مکانيسم عمل:براي درک مکانيسم عملRF-Tighteningلازم است نگاهي اجمالي به بحث ترموتراپي نمود.ترموتراپي روشي است که گرما را براي درمان بسياري از بيماريها يا کمک به درمان بسياري از بيماريها به کار مي گيرد ميزان گرماي اعمال شده در ترموتراپي 37 الي 44 درجه سانتي گراد است. ترموتراپي به دو صورت انجام مي گيرد: در روش سطحي از تجهيزاتي مانند چراغ مادون قرمز(IR) ، حمام پارافين و کيسه آب گرم (Hot Pack) استفاده مي شود.عمق نفوذ حرارت در اين روش حدود 1 سانتيمتر است.در روش عمقي از تجهيزا تي چون اولتراسوند، دياترمي و مايکروويو استفاده مي شود. اين تجهيزات خود گرما توليد نمي کنند بکه موجب توليد گرما در بافتهاي عمقي بدن مي شوند. مکانيسم عمل سيستمهايRF-Tighteningنيز مانند سيستمهاي ترموتراپي عمقي است . اگر موضعي از بدن تحت ترموتراپي سطحي يا عمقي ( حرارت37 الي 44 درجه سانتي گراد ) قرار گيرد موجب : 1- افزايش متابوليسم

( سوخت و ساز بافتي ) 2- افزايشMicrocirculation( گردش خون مويرگي ) و 3- ليپوليز چربيها و واردشدن آنها به چرخه سوخت و ساز خواهد شد.اين اثرات نتايج زير را در موضع درمان به بار مي آورند: 1- افزايش خونرساني به سلولها 2- بهبود درناژ لنفاوي 3- پاکسازي و حرکت سموم ومواد زائد از موضع 4- افزايش سوخت و ساز کلاژن 5- افزايش تونيسيتي و الاستيسيتي محل درمان

6-و در نهايت لاغري موضعي

RF_Tighteningوسيله اي است كه امواج راديويي را با فركانس بالا توليد و از بافتهاي بدن عبور داده و موجب توليد حرارت عمقي به ميزان 37 الي 44 درجه سانتيگراد در آنها مي شود. سيستم هايRF_Tighteningنيز مانندRFهاي بكار رفته در جراحي داراي 2 نوع الكترود دو قطبي(Bipolar) و (تك قطبيMonopolar) هستند، با اين تفاوت كه جريان را به سطح بزرگتري از بدن اعمال مي كنند. و حرارت در يك نقطه متمركز نمي شود بلكه در يك منطقه پخش مي گردد. در استفاده از پروب باي پلار نيازي به اتصال به الكترود منفي نيست بهمين دليل امواج فقط در موضع تماس جريان ميابند و عمق نفوذ امواج كم، سطحي و در حد بافت درم و زير درم بوده اند وترموتراپي بصورت سطحي انجام مي گيرد. در استفاده از پروب مونو پلار، اتصال الكترود منفي الزامي است، بنابراين امواج در كل بدن جريان ميابد و عمق نفوذ امواج بيشتر و در حد بافت هاي چربي است و لذا ترموتراپي عمقي انجام مي گيرد.

كاربرد: با نظر به قابليت هاي سيستم RF_Tighteningدر انجام ترمو تراپي اين سيستم مي تواند در درمانهاي Remodelingصورت و بدن موفق و موثر باشد.
1. Remodeling صورت و بدن : اين دستگاه با افزايش دما و نيز كاهش چربي غدد مي تواند در درمانهاي Remodeling صورت و بدن موثر باشد، از جمله:_ از بين بردن چين و چروك در صورت و دور چشم _ رفع شلي پوست در قسمت هاي مختلف بدن و پستانها_ درمان آكنه فعال _ و كاهش چربي هاي انباشته شده در نواحي مختلف بدن.
2. درمان سلوليت: جريان خون مويرگي در موضع افزايش داده شود _ آب و مواد سمي زائد بوسيله درناژ لنفي از موضع خارج گردد.
_متابوليسم از طريق اكسيژن رساني افزايش يابد _ سايز سلولهاي چربي كوچك شود._ با تحريك فيبرها، خاصيت الاستيك بافت همبند باز گردانده شود.با نگاهي به مطالب فوق و مرور دوباره اثرات فيزيولوژيك ترموتراپي، مي توان گفت كه سيستم هايRF_Tightening مي توانند با توليد كلاژن و افزايش upTone ، افزايش گردش خون موضعي، درناژ لنفي و ليپوليز چربي ها، بطور موثري سلوليت را درمان نمايد. بعلت عبور امواج راديويي از بافت ها و ايجاد حرارت در درون و عمق آنها توانمندي اين دستگاه ها نسبت به دستگاهاي ديگر بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته و موجب گرديده است كه سيستم هايRF_Tightening در رفع مشكلات پوستي توانمند تراز تكنولوژي هاي مشابه عمل نمايد و نتايج قطعي آن در جلسات درماني كمتري ميسر شود. موارد منع استفاده از راديو فرکانسي :1- بيماران داراي پيس ميکر قلبي يا بيماري شديد قلبي 2– بارداري و شيردهي 3- وجود پروتز يا ايمپلنت فلزي در نواحي تحت درمان مثل پيچ و پلاک 4- بيماريهاي بافت پيوندي و عضلاني( لوپوس اريتماتوس ، پورفيري و صرع) 5- اگزماي شديد در محل 6- عفونت موضعي فعال يا عفونت سيستميک 7- سابقه يا وجود بدخيمي پوست و اسکارهاي هيپرتروفيک 8- بيماريهاي سيستم ايمني مانند ايدز يا مصرف داروهاي ضعيف کننده ايمني 9 – آتروفي پوست به دلايل مختلف 10 – ديابت کنترل نشده 11- فشار خون بالا

نتايج درمان پس از جلسه دوم قابل مشاهده است ليکن نتايج ماندگار پس از تکميل جلسات درماني ظاهر مي شوندو بر حسب سن و نوع پوست و يا مقدار سلوليت و مقدار چربي زير جلدي متفاوت است.