کرایولیپولیز متدوالترنی درمان چاقی

کرايوليپوليزيک پيشرفت غير منتظره در لاغري موضعي محسوب مي‌شود، داراي تاييديه FDA بوده و روشي غير تهاجمي است كه به طور مؤثر چربي و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف ميكند .نتايج برجسته و قابل توجه از كاهش بافت چربي و سلول هاي چربي را نيز در منطقه تحت درمان نشان ميدهد.

سوال : آنچه کرايوليپوليز را از روش هاي درماني ديگر متمايز ميسازد چيست ؟

• استفاده از تكنولوژي سرما جهت كاهش سايز چربي،
• حذف سلولهاي چربي،
• تعداد جلسات كم (يك يا حداكثر دو جلسه)
• برگشت ناپذيري و
• غير تهاجمي بودن آن

درطول درمان با اين روش جهت لاغري موضعي يك اپليكاتور غير تهاجمي، سرماي كنترل شده را به طور كاملا دقيقي به مناطق هدف درمان ميرساند و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف ميكند، کرايوليپوليز روش درمانى جديد براى "حذف چاقى هاى موضعى" يكى از جديدترين و متداولترين روش هاى غير جراحى درمان چاقى هاى موضعى است كه امرزه در اروپا ،آمريكا، آسيا و كانادا استفاده ميشود.

در کرايوليپوليز بابهره گيرى از تكنولوژى سرما به همراه ايجاد فشارمنفى در موضع مورد نظر برودتى حدود منفى ده درجه سانتيگراد ايجاد ميشود كه اين فرايند موجب اپپتوزيس در سلولهاي چربى ميشود، اپپتوزيس در واقع مرگ تدريجي و برنامه ريزى شده سلولهاي چربى است كه موجب كاهش ضخامت لايه هاى چربى در زمان دو تا شش ماه ميشود.

کرايوليپوليز درسال 2010 براى اولين بار موفق به كسب تائيد FDA سازمان غذا و داروى امريكا براى درمان چاقى هاى موضعى در قسمت پهلو ها و شكم شد، كه با مراجعه به سايت FDA ميتوان از اين مطلب اطمينان حاصل كرد، ولى در حال حاضر باتوج ه به كسب نتايج حيرت آور در ساير نقاط بدن به استثناء سينه ها و غبغب مورد استفاده قرار مى گيرد.