مزایاى کرایولیپولیز

1- روش غير جراحى: در واقع هيچ روش جراحى و ليزر در كرايوليپوليز استفاده نميشود، بعد از کرايوليپوليز دوران نقاهت و از كار افتادگي و استراحت وجود ندارد در حالى كه نتايج درمانى مشابه روش هاى جراحى مى باشد.

2- تعداد جلسات كم: براى اجتناب از اتلاف وقت و مراجعات مكرر در يك جلسه يا حداكثر در دو جلسه به فاصله سه تا شش ماه روشي بسيار مناسب براى درمان چاقى هاى موضعى است.

3- برگشت ناپذير بودن:تنها روش غير جراحى درمان چاقى هاى موضعى است كه بدليل حذف سلولهاى چربى توسط سلولهاى ايمنى و سپس حذف چربى و دفع آن توسط كبد، چاقى در موضع درمان شده برگشت ناپذير است.

4- راحت و ايمن براى تمام افراد: بجز قرمزى و درد مختصر و گذرايى كه حدود يك تا دو ساعت بعد از عمل طول مى كشد عارضه ديگرى ندارد.

5- كاهش سايز در مناطق مورد نظر بطور دقيق: در رژيم هاى غذايى كم كالرى، لاغرى هم زمان صورت، يكى از معضلات آن مى باشد، حال انكه در کرايوليپوليز بدليل اينكه عمل روى موضع از پيش تعيين شده انجام ميشود اين مشكل ديده نميشود.

6- عدم نياز به رژيم ومكمل هاى غذايى: کرايوليپوليز براى تمامى افرادى كه چاقى موضعى دارند صرف نظر جنس، كه به سرما حساسيت نداشته باشند و مبتلا به نارسايى كبدى نباشند، قابل استفاده است.

سوال: آيا کرايوليپوليز در خانم هايى كه به تازگى زايمان داشته اند قابل انجام است؟
برگشت به اندام مناسب قبل از باردارى و حفظ تناسب اندام همواره يكى از دغدغه هاى مادران ميباشد، استفاده از روش هاى بى خطر و راحت براى اين منظور توصيه ميشود، کرايوليپوليز باتوجه به مزاياى ياد شده يكى از روش هاى مناسب درمان چاقى هاى موضعى در خانم ها بعد از زايمان ميباشد. تعداد جلسات كم، غير تهاجمى و بدون عارضه بودن و همچنين بدون هيچ تأثير بر دوران شير دهى اين روش را بر روش هاى ديگر برتري ميدهد،کرايوليپوليز از افتادگى شكم كه خود يكى از مشكلات بعد از زايمان ميباشد جلوگيرى ميكند. زمان مناسب براى انجام کرايوليپوليز در زايمان طبيعي از دوماهگى و در سزارين از سه ماهگي به بعد است.