وضع اسفبار برای تراکتورسازی

با اینکه چند هفته ای است هواداران تبریزی به ویژه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در انتظار آماده شدن چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) هستند اما جدیدترین تصاویر از چمن این ورزشگاه نشان می دهد که وضعیت نه تنها از قبل بهتر نشده، بلکه این چمن وضع بدتری هم نسبت به گذشته دارد.
این در حالی است که ماهها برای ترمیم این چمن و ورود آن از خارج از کشور وقت گذاشته شده و بازیهای تیمهای تبریزی به ویژه تراکتورسازی با دردسرهای زیادی برگزار شده است. این می توان بدترین خبر برای سرخپوشان تبریزی باشد که بازهم زمین یادگار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و ممکن است با سرمای تبریز وضع از این بدتر هم شود. 
باید دید در فرصت باقی مانده تا افتتاح این ورزشگاه مسئولان چه تدبیری را می اندیشیند.
منبع: داوری