بهترین ورزش برای شکم

lز آنجايي که بسياري از شما، مايل به کوچک کردن شکم خود به روشهايي صحيح هستيد و قطعا تا حالا سوالاتي نيز در ذهن شما در اين خصوص ايجاد شده است، ما قصد داريم در اين مطلب، به آنها پاسخ دهيم:
سوال اول:
آيا مي‌توان عضلات بالا و پايين شكم را جداگانه ورزش داد؟
ممكن است اينطور به نظر برسد كه شما مي‌توانيد عضلات بالا و پايين شكم را جداگانه ورزش دهيد. اما حقيقت اين است كه نمي‌توانيد قسمتي از يك عضله را جدا از قسمت ديگر منقبض كنيد. تحقيقاتي بر روي نحوه ي فعال شدن عضله شكم ،‌ در حركت دراز نشست انجام شده و نشان مي‌دهد كه در دراز نشست معمولي ، شما ممكن است كشش و انقباض بيشتري در قسمت بالاي عضله ي مستقيم شكمي‌احساس كنيد.

درست است كه فيبرهاي عضلاني كه در قسمت بالايي اين عضله قرار دارند ، هنگام انجام درازنشست ساده كوتاهتر از فيبرهاي پاييني مي‌شوند ، اما در واقع كل عضله در هنگام حركت فعال است.
هنگامي‌كه شما درازنشست معكوس يا دراز نشست با بالا آوردن لگن و پاها را انجام مي‌دهيد ، برعكس مي‌شود و كشش و انقباض ، را بيشتر در قسمت پاييني عضله مستقيم شكم احساس مي‌كنيد. اما در اين حالت فيبرهاي قسمت بالايي عضله هم منقبض مي‌شوند و فعال هستند.

در واقع در دراز نشستي كه لگن ثابت باشد و تنه بالا آورده شود علاوه بر تحرك بيشتر قسمت بالايي عضله مستقيم شكم ، عضله مايل داخلي نيز فعال مي‌شود و شما احساس مي‌كنيد كه بالاي شكم بيشتر تحت كشش قرار دارد.
در درازنشست معكوس قسمت پاييني عضله مستقيم شكم فعال است و همچنين عضله ي مايل خارجي نيز فعال مي‌شود و به همين دليل احساس مي‌كنيد كه پايين شكم تحت كشش و انقباض بيشتري قرار گرفته است.

سوال دوم:
آيا با درازنشست زياد مي‌توانم چربي شكم را از بين ببرم؟
متاسفانه بايد بگويم كه نه. نمي‌توانيد.
واقعيت اين است كه انجام تعداد زيادي دراز نشست، چربي شكم را از بين نمي‌برد. در واقع بهتر است بدانيد كه اين تفكر كه فقط با انجام ورزش خاصي، مي‌توانيد چربيهايي كه در نقطه خاصي قرار دارند از بين ببريد، يك افسانه است و بارها و بارها غلط بودن آن اثبات شده است.
حتي سالها پيش محققان نشان داده اند كه ورزشهاي شكمي‌، ميزان چربي شكم را كاهش نمي‌دهند.

در يك مطالعه، مرداني كه در مطالعه شركت كردند در شرايطي برابر، در مدت 27 روز 5000 دراز نشست انجام دادند. محققان در اين مطالعه ميزان چربي شكم، باسن، و قسمت بالايي پشت تنه را اندازه گيري كردند.
اگر لاغري موضعي وجود داشت،طبيعتا بايد در اين افراد ميزان چربي شكم كاهش مي‌يافت. چون در انجام درازنشست، قسمتهاي بالاي پشت تنه و باسن به كار گرفته نمي‌شوند. مطالعه نشان داد كه تغييري در ضخامت چربي شكم يا در اندازه ي دور كمر ايجاد نشده است.نمونه برداري بافتي نيز نشان داد كه تغيير مهمي‌در قطر لايه ي سلولهاي چربي شكم ايجاد نشده است.

در واقع ورزشهاي شكمي‌تنها عضلات ديواره ي شكم را استوار و محكم مي‌كنند و با شكل گيري و استوار شدن عضلات شكم، ظاهر شكم بهتر مي‌شود.شما براي كاهش چربي شكم خود به چيزي بيشتر از درازنشست نياز داريد.شما به يك برنامه ي تناسب اندام منظم روزانه نياز داريد كه شامل يك رژيم غذايي معقول و مناسب، ورزشهاي قلبي عروقي و نرمشهاي استقامتي باشد.

سوال سوم:
بهترين ورزش براي داشتن شكمي‌متناسب كدام است؟
مطالعه‌اي كه براي يافتن بهترين ورزش شكمي‌انجام شده، نشان مي‌دهد كه بهترين ورزشهاي شكمي‌شامل اين موارد هستند:
- درازنشست دوچرخه‌اي :
اين حركت بهترين ورزش براي تقويت عضله مستقيم شكمي‌است. در اين ورزش علاوه بر فعاليت عضله مستقيم شكم، پاها نيز با حركت دوچرخه فعال هستند. دستها را بايد به حالت كاملا مستقل كنار سر قرار دهيد و با دستها هيچ نيرويي به سر وارد نكنيد. سپس يكي از زانوها را 90 درجه خم كرده و به طرف شكم بياوريد و آرنج دست مخالف و زانو را به هم نزديك كنيد. سپس اين كار را براي طرف ديگر با دست و پاي مخالف تكرار كنيد. بايد مراقب باشيد كه هنگام نزديك كردن آرنج يك دست به زانوي پاي مخالف، با دستها به گردن هيچ فشاري وارد نكنيد چون در اين صورت ممكن است مهره هاي گردن آسيب ببيند.

آب کردن چربي شکم,بهترين ورزش براي شکم,تقويت عضلات شکم

دراز نشست دوچرخه‌اي
- صندلي كاپيتان :
اين تمرين بهترين ورزش براي تقويت عضله مايل داخلي و مايل خارجي شكم است. در اين ورزش فرد به حالت نشسته قرار دارد و زانوها و لگن با بدن زاويه 90 درجه دارند. سپس به كمك دستها بدن از زمين جدا مي‌شود. در اين حالت به عضله مايل داخلي و خارجي شكم نيرو وارد مي‌شود.

نكته‌ي مهم اين است كه به خاطر داشته باشيد كه ورزش منفردي وجود ندارد كه بتواند همه‌ي عضلات شكمي ‌راتقويت كند. بهترين راه براي داشتن شكمي ‌متناسب اين است كه ‌از انواعي از ورزشهاي شكمي‌استاده كنيد تا همه‌ي عضلات شكم را فعال كرده و آنها را تقويت كند.
منبع:seemorgh.com