فرکانس رادیویی برای مبارزه با چروک ها و برآمدگی ها

در اين باره با هم توضيحات دکتر کاترين دو گورساک، متخصص زيبايي را مي‌خوانيم.

راديو فرکانسي چگونه عمل مي‌کند؟
دکتر کاترين دو گورساک: راديو فرکانس انتشار امواج کوتاه است که فرکانس آن کم و بيش افزايش مي‌يابد. پارامتر مهم ديگر تعداد قطب هاست. در اين زمينه هم راديو فرکانس تک قطبي، هم دو قطبي، هم سه قطبي و هم ده قطبي وجود دارد. هر چه تعداد قطب ها بيشتر باشد، انرژي بهتر تقسيم مي‌شود. عمق نفوذ امواج هم نقش مهمي بازي مي‌کنند: هرچه قطب انتشار دهند? راديو فرکانس دورتر باشد، در عمق بيشتري عمل مي‌کند.
با هر بار تغيير قطب، انرژي جنبشي تبديل به گرما مي‌شود، و بافت ها را گرم خواهد کرد. هدف گرم کردن اعماق بدون سوزش سطح، يعني پوست است.
با اين روش مي‌توان تا عمق را تا 60 درجه سانتيگراد گرم کرد، به اين ترتيب غشاهاي آديپوسيت (سلول هاي چربي) شکسته مي‌شود يا فيبروبلات ها تحريک مي‌شوند (بازسازي دِرِم). سپس اين گرما تا سطح بالا مي‌آيد، نهايتاً به 40 تا 42 درجه سانتيگراد مي‌رسد، که اين درجه حرارت نه پوست را مي‌سوزاند و نه باعث آسيب هاي پوستي مي‌شود. دما عاملي براي کنترل دائمي است: اگر خوب فهميده باشيم، نتيجه اين است که گرما بايد به اندازه کافي بالا باشد تا نتيج? اثربخش داشته باشد اما در سطح پوست ضعيف باشد.

براي انجام اين کار، از يک ژل گليسرين براي پخش شدن بهتر راديو فرکانس استفاده مي‌شود. زماني که دما در عمق به بهترين ميزان رسيد، حدوداً 5 تا 10 دقيقه، حرکات دايره وار اطراف ناحي? مورد درمان انجام مي‌شود.

راديو فرکانس چروک ها را صاف مي‌کند
دکتر کاترين دو گورساک: در دراز مدت، گرما فيرولات ها را تحريک مي‌کند، فيبرولات ها، فيبرهاي الاستين و کلاژن را بازسازي مي‌کنند. همزمان، گرما باعث واکنش فيبرهاي کلاژني که از قبل وجود داشته هم مي‌شود. اثر واکنش فوري است، اين واکنش يک درخشندگي قابل مشاهده و فوق العاده توليد مي‌کند. بقي? واکنش ها با گذشت زمان ايجاد مي‌شوند.

راديو فرکانس برجستگي ها را هم صاف مي‌کند
دکتر کاترين دو گورساک: با انجام اين عمل در لايه هاي عميق تر، در هيپودِرِم، گرما به ذخيره هاي چربي منطقه اي هم حمله مي‌کند و ليپوکلاسي يا آديپوستي را تحرک مي‌نمايد (از بين بردن سلول هاي چربي). راديو فرکانس ديواره هاي آديپوسيت ها را با دماي بالاي 60 درجه از بين مي‌برد. سپس محتويات آزاد شده در بافت هايي که در مجاورت دماي زير 60 درجه قرار دارند، آب مي‌شوند يا مي‌سوزند (پديد? ليپوليز).

در حال حاضر، برخي مواد به امواج الکترومغناطيسي راديوفرکانس ها اضافه مي‌شوند. هر دو يکديگر را تکميل مي‌کنند زيرا ريز جريان هاي درون بافت ها را افزايش مي‌دهند. بافت ها تغذيه مي‌شوند، اين موضوع باعث افزايش اثرگذاري راديو فرکانس مي‌شود، چه با تحريک کلاژن و فيبرولات ها، چه با تخريب آديپوسيت ها.