انجماد چربی ها یا کرایولیپولیز

کرايوليپوليزيا انجماد چربي ها نوين ومتفاوت ترين روش درماني غيرجراحي نسبت به سايردرمان هاي رفع چربيهاي موضعي است .
کرايوليپوليز سلولهاي چربي به صورت غيرقابل برگشت سبب از بين رفتن آنها ميگردد به اين ترتيب که تنها در يک جلسه حدود 20 -40 % چربي هاي ناحيه مورد نظر با مکانيسم کاهش دماي شديد وکريستاله شدن ( يخ زدگي ) و نکروز ، سلولهاي چربي از بين مي روند اين روش براي چربي هاي موضعي کلي مناطق بدن مانند شکم ، پهلو ، باسن ،وران وپشت بدن و... قابل استفاده مي باشد .

حال به پروسه جالب دفع چربي ها توسط کرايوليپوليز دقت کنيم : در هفته هاي بعد از درمان چربي هاي بدن تخريب شده و توسط سيستم لنفاوي دفع ميگردد . نتايج کار در حدود 2 هفته بعد آشکار خواهند شد ، اما درنظر داشته باشيد که با توجه به موضع مورد نظر ، ممکن است تا 4 هفته بطول بيانجامد .

سوالات رايج که همواره در مورد کرايوليپوليز پرسيده ميشود :
کرايوليپوليز روش غيرتهاجمي است که طي فرآيندي با پايين آوردن دماي سلولهاي چربي تا حدود 11- ، آنها را از بين مي برد.اين تکنولوژي براي اولين بار توسط متخصصين پوست ومو در دانشکده پزشکي هاروارد بدست آمد .پژوهش هاي پزشکان دانشگاه هاروارد بيانگر اين موضوع بود که سلولهاي چربي در مقايسه با ساير سلولهاي بافت هاي اطراف حساسيت بيشتري نسبت به سرما دارند و در دماي متفاوت تري به صورت کريستال ( يخ زده ) تبديل مي شوند .

آيا واقعا" کرايوليپوليز موثر است ؟
تعداد زيادي ازدرمان هايي که درکلينيک ها انجام شده و عکس هاي قبل و بعد ازافراد تحت درمان وجود دارد که گواهي بر صحت مطالب فوق و تاثير درماني کرايوليپوليز مي باشد .