کرایولیپولیز برای لاغری:روش،مزایا،عوارض و هزینه

کرايوليپوليز يک روش درماني زيبايي غير جراحي جديد است که در آن بافت هاي چربي مقاوم در بدن منجمد شده و در ادامه اين بافت ها بطور طبيعي توسط بدن دفع مي شوند. روش کرايوليپوليز مورد تاييد سازمان غذا و داروي آمريکا است و از آن براي حذف چربي هاي موجود در ناحيه پهلوها، شکم و ران مي توان استفاده کرد. امروزه بيش از 1.5 ميليون کرايوليپوليز در سراسر جهان انجام شده است.
يکي از روش هاي لاغري موضعي که در کلينيک سيب سرخ استفاده مي شود، کرايوليپوليز مي باشد. کرايوليپوليز يک روش غير جراحي است که در آن بافت چربي سرد شده و انجام اين کار باعث تجزيه سلول هاي چربي بدون وارد شدن آسيب به سلول هاي مجاور آن مي شود. امروزه ثابت شده اين روش درماني يک روش درماني بي خطر و موثر براي کاهش چربي بدون نياز به عمل جراحي است. نتايج حاصل از اين روش در طول دو تا چهار ماه بطور قابل توجه در فرد بيمار مشاهده مي شود و کاهش طبيعي سطح چربي را در بدن وي به همراه دارد.
اين روش درماني چگونه کار مي کند؟
کرايوليپوليز بر اساس اين حقيقت عمل مي کند که سلول هاي چربي نسبت به استخراج انرژي از آنها آسيب پذير هستند. در اين حالت خاص، سرد کردن سلول هاي چربي مي تواند آنها را از بافت اطراف خود جدا کند. انجام اين کار به معني اين است که روش کرايوليپوليز باعث تجزيه شدن سلول هاي چربي مي شود، اما بر بافت هاي اطراف آن تاثيري ندارد.
هنگامي که سلول هاي چربي سرد شوند، اين سلول ها وارد فرآيند آپوپتوزيس مي شوند که در عمل اين فرآيند کنترل مرگ سلول ها در بدن را بر عهده دارد. هنگامي که آپوپتوزيس براي سلول ها اتفاق مي افتد، ديواره سلول هاي چربي تجزيه شده و اين شرايط باعث آزاد شدن ليپيد (چربي) از سلول ها مي شود. در ادامه چربي هاي آزاد شده از طريق سيستم لنفاوي بدن انتقال يافته و مشابه حالتي که چربي غذا از بدن خارج مي شود، دفع مي گردند. اين فرآيند به صورت تدريجي اتفاق مي افتد، به اين معني که در نتيجه اين شرايط فشار بيش از حد به سيستم لنفاوي بدن وارد نمي شود.
فهرست مطالب [پنهان‌سازي]
1 چه مدت اين روش درماني طول مي کشد؟
2 کرايوليپوليز چربي هاي کدام نواحي را حذف مي کند؟
3 در طول درمان با روش کرايوليپوليز چه اتفاق مي افتد؟
4 خطرات و عوارض روش درماني کرايوليپوليز چيست ؟
5 اقدامات پس از درمان
6 هزينه و قيمت
چه مدت اين روش درماني طول مي کشد؟
اولين نتايج حاصل از اين روش درماني پس از سه هفته از شروع درمان قابل مشاهده است، اما مهمترين نتايج ناشي از ايجاد تغيير در وضعيت چربي در اکثر موارد بين يک ماه تا سه ماه پس از درمان مشاهده مي شود. در اين زمان بدن شما به خارج کردن سلول هاي چربي از طريق متابوليسم خود ادامه مي دهد و اين کار براي مدت چهار تا شش ماه پس از درمان ادامه پيدا مي کند.
علاوه بر اين ممکن است براي فرد بيمار از روش هاي درماني اضافي با گذشت دو تا چهار ماه پس از درمان اوليه استفاده شود تا به اين ترتيب بتوان به نتايج بهتر در ارتباط با کاهش چربي دست پيدا کرد. براي مثال مطالعات کلينيک انجام شده درباره استفاده از کرايوليپوليز نشان مي دهد که اين روش درماني مي تواند کاهش قابل توجه چربي را در بيماراني که از شرايط مناسب براي استفاده از اين روش برخوردار هستند، در طول يک دوره دو تا چهار ماه پس از درمان به همراه داشته باشد و نتايج اين روش درماني حداقل پس از شش ماه از شروع درمان، ماندگار و ثابت خواهد شد.
مطالعات کلينيکي بلند مدت انجام شده در اين رابطه هنوز به مقداري نيست که بتوان مدت زمان دقيق دوام و ماندگاري نتايج درماني حاصل از اين روش را مشخص کرد، هر چند تا زماني که شما از يک رژيم غذايي مناسب و سبک زندگي صحيح استفاده کنيد، مي توان انتظار داشت اين نتايج درماني دوام و ماندگاري مناسب و قابل قبول داشته باشند.
کرايوليپوليز چربي هاي کدام نواحي را حذف مي کند؟
اين روش درماني براي کاهش چربي در نواحي خاص بدن استفاده مي گردد که در اکثر مواقع چربي هاي ناحيه شکم و کمر توسط اين روش درمان مي شوند. بايد توجه داشت که امکان استفاده از اين روش براي چربي هاي موجود در ناحيه سينه وجود ندارد و نمي توان از آن براي کاهش سلوليت (تجمع بد شکل سلول ها زير پوست) استفاده کرد. با اين وجود مطالعات مشخص براي استفاده از اين تکنولوژي براي کاهش چربي در اين بخش ها هم اکنون در حال انجام است.
اگر شما به استفاده از روش درماني کرايوليپوليز فکر مي کنيد، لازم است ابتدا با يک فرد متخصص در اين رابطه صحبت کنيد تا به اين ترتيب مطمئن شويد امکان درمان اين نواحي با استفاده از اين روش درماني وجود دارد يا خير. نامزدهاي مناسب براي اين روش درماني کساني هستند که داراي شرايط سلامتي مناسب باشند، اما بخش هايي از بدن آنها دچار چربي شده که امکان کاهش و حذف اين چربي ها به سادگي از طريق رژيم غذايي و حرکت هاي ورزشي وجود ندارد. نواحي معمول تجمع چربي در اين حالت شامل پهلو ها و برآمدگي چربي زير خط سينه در بخش بالاي پهلو است.
کرايوليپوليز براي کاهش وزن يا درمان چاقي در نظر گرفته نشده است و اين روش درماني جايگزين مناسبي براي روش هاي تهاجمي تر مورد استفاده براي حذف نواحي بزرگتر چربي در بدن همچون روش درماني ليپوساکشن نيست.