لیپوماتیک ازاغراق تا واقعیت

از ميان نکاتي که درباره اين روش مطرح است کداميک را باور ميکنيد؟
پيدايش نسل اوليه دستگا ههاي ليپوساکشن در سال 1974 توسط دکتر فيشر به منظور تسهيل در روند جراحي هاي زيبايي و تناسب اندام اتفاق افتاد.
مجله سيب سبز در مصاحبه با دکتر رامبد صميمي، متخصص جراحي زيبايي-پلاستيک و ترميمي زواياي مختلفي را در اين حوزه مورد بررسي قرار دارد تا اطلاعات مخاطبان خود را قبل از تصميم گيري و انتخاب روش هاي گوناگون با آگاهي و شناخت کامل نسبت به معايب و محسنات دستگاه هاي مورد استفاده بالا ببرد.

آقاي دكتر، لطفا توضيح دهيد كه ليپوماتيك چيست و چه كاربردي دارد؟
ليپوماتيك يك دستگاه ليپوساكشن مكانيكي است كه از قدرت كمكي استفاده مي كند يعني نوك ميله ليپوساكشن براي آنكه خستگي جراح كمتر شود، توسط يك پمپ هوا به جلو و عقب حركت داده مي شود. اصطلاحا به اين نوع ليپوساكشن، ليپوساكشن با قدرت كمكييا power assisted liposuction گفته ميشود
آيا ليپوماتيك تكنولوژي جديدي است؟
در كليات خير. چون اولين ليپوساكشن هم در سال 1974 توسط دكتر فيشر به وسيله يك موتور الكتريكي كه يك ميله با نوك برنده را حركت مي داد، انجام شد و سابقه ليپوساكشن با قدرت كمكي به سا لها قبل بازميگردد كه البته دستگاه هاي قديمي تر بيشتر مثل ليپوماتيک با كمك پمپ هوا كار مي كردند. اما چون صدا و لرزش آنها زياد بود انواع جديدتر اكنون بيشتر با موتورهاي الكتريكي كار ميكنند.

ليپوماتيك چه فرقي با ساير دستگاه هاي ليپوساكشن با قدرت كمكي دارد؟
در ساير دستگا هها معمولا حركت ميله ليپوساكشن به سمت جلو و عقب است يعني حركات رفت و برگشتي دارد اما در ليپوماتيكحركات نوك ميله علاوه بر رفت و برگشتي به شكل لرزشي و دوراني هم هست به ا ين تكنولوژي
nutational infrasonic liposuction گفته مي شود كه در سال 1997 ساخته شده است و ادعا شده باعث صدمه كمتر به بافتها ميشود.ليپوماتيك به شكل فعلي ساخت شركت يورومي( Euromi ) بلژيك است.

يعني تكنولوژي ليپوماتيك از ليپوليز ليزري قديميتر است؟
بله ليپوليز ليزري بعد از ليپوساکشن باقدرت كمكي مثل ليپوماتيك ارائه شده است.

اينكه گفته ميشود اين دستگاه التراسونيك يا مادون صوت است يعني از امواج صوتي استفاده ميكند؟
خير منظور آن است كه سرعت حركات نوك ميله ليپوساكشن در آن كمتر از ساير دستگا ههاي مشابه ا ست .يعني ا گر در بعضي دستگاه ها سرعت حركت نوك سه ، چهار هزار بار در دقيقه است، در ليپوماتيك 600بار است يعني حدود 20 بار در ثانيه؛ نه اينكه امواج صوتي در كار باشد

ادعا مي شود كه اين دستگاه به عروق و اعصاب صدمه نمي زند و احتمال آمبولي ندارد؛ صحيح است؟
مطمئنا خير. خود كمپاني سازنده هم چنين ادعايي ندارد .بلكه در مورد صدمه به عروق و اعصاب ادعا شده است كه به علت شكل خاص حركات نوك احتمال صدمه به عروق و اعصاب كم است نه آنكه وجود ندارد كه البته تمام دستگا ههاي ديگر ليپوساكشن اعم از ليپوساكشن مكانيكي ساده يا با قدرت كمكي يا ليپوساكشن اولتراسونيك و ليپوليز ليزري هم همين ادعا را دارند. اما در مراجع علمي هيچگاه مطرح نيست كه اين يا آن دستگاه فلان عارضه را ندارد كما اينكه در مورد ليپوماتيك هم بيماراني كه دچار خونريزي يا تجمع مايع زير پوست شد ه اند، ديده مي شود كه به علت صدمه به عروق خوني يا لنفاوي است كه طبيعي هم هست كه رخ دهد و هيچ تكنولوژي ادعا ندارد كه اين عوارض را اصلا ندارد. عين همين قضيه در مورد آمبولي هم صادق است كه بايد بدانيم بهترين راه كاهش احتمالي آمبولي رعايت نكاتي مثل عدم انجام ليپوساكشن يا ليپوليز يا ليپوماتيك در افرادي است كه چاق نيستند، بيش از چهار، پنج ليتر از آنها چربي و مايع نگيريم، در مطب اين كار را انجام ندهيم و از عمل هاي طولاني هم بپرهيزيم و گرنه هر تكنولوژي و دستگاهي كه اين اصول را رعايت نكند، ميتواند باعث درصد بالايي از آمبولي شود و ربطي به نوع دستگاه ندارد.

اين دستگاه از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟
اين دستگاه شامل يك پمپ تزريق مايع بيحسي، يك دستگاه ليپوساكشن، يك پمپ هوا براي حركت ميله ليپوساكشن يك دسته و تعدادي ميله ليپوساكشن ا ست و قيمتي حدود 40 هزار دلار دارد كه نسبت به بسياري از دستگا ههاي ليپوساكشن اولتراسونيك و ليزر ليپوليز دستگاه مقرون به صرفه و ارزا نتري است چون تكنولوژي پيچيد ه اي ندارد.

ادعا مي شود كه اين دستگاه توانايي كمك به سفتي پوست را دارد؟
واقعيت اين است كه تمام روش هاي ديگر ليپوساكشن و ليپوليز هم همين ادعاها را دارند يعني اگر هر نوع ليپوساكشن يا ليپوليز را سطحي انجام دهيم مي تواند با تحريك ساخت بافت فيبرز و كلاژن منجر به سفت تر شدن پوست شود اما اشكال آن است كه احتمال عوارضي مثل ايجاد پستي و بلندي سطح پوست يا موج دار شدن پوست بيشتر مي شود. در ميان تمام تكنولوژ يها تنها ليپوليز ليزري آن هم عمدتا دستگاه اسمارت لايپو مقالات معتبر علمي دارند كه اين سفت شدن را نشان ميدهد.

گفته مي شود كه ليپوليزليزري يا ليپوساكشن اولتراسونيك سوختگي ميدهد كه در ليپوماتيك وجود ندارد؟
خوب اين درست مثل اين است كه موقعي كه بخواهيم لباسي را اتو كنيم، بگوييم چون فلان ا تو داغ نميشود سوختگي هم نميدهد.اين مزيت خاصي نيست چون به معناي آن است كه اتو كار نميكند. ليپوماتيك هم يك ليپوساكشن مكانيكي است كه هيچ تكنولوژي اضافه تري نسبت ليپوساكشن عادي براي كمك به سفتي پوست ندارد كه بخواهد شلي پوست را كمتر كند .اما گرم كردن پوست در ليپوليز ليزري مخصوصا براي كمك به سفت تر شدن پوست تعبيه شده است. مهم اين است كه اين انرژي و حرارت قابل تنظيم اندازه گيري و كنترل باشد كه خوشبختانه در دستگاه اسمارت لايپو وجود دارد. پس ميتوان هم به پوست به كمك ليزر انرژي داد و آن را سفت كرد و هم باعث سوختگي پوست نشد. بايد توجه داشت ا دعاي ورم كمتر، درد كمتر، كبودي كمتر هم باز در تمام دستگاه هاي ليپوساكشن وجود دارد و هيچ ا دعاي جديدي نيست و بيشترا ز نوع دستگاه به دقت و تجربه و احتياط فرد انجا م دهنده بستگي دارد. مسئله استفاده از بي حسي موضعي هم در تمام انواع دستگا ههاي ليپوساكشن و ليپوليز امكا نپذير است اما كلا در مناطق وسيعتر توصيه نميشود ،چون مقدار ماده بيحسي به كار رفته و احتمال مسموميت با آن بيشترميشود.دستگاه ليپوماتيك يك تكنولوژي كاملا شناخته شده با قدمتي حدود چند دهه دارد كه با كمي تغيير به بازار آمده است. اين تكنولوژي سالهاست كه تاييد سازمان دارويي آمريكا را دارد و چون يك تكنولوژي ساده و مشخص است، اگر آن را درست استفاده كنيم مثل هر ليپوساكشن ديگري عوارض كمي دارد هرچند فوايد بيشتري هم ندارد.

خود شما تا کنون از اين دستگاه استفاده كرد ه ايد؟
بله؛ سال ها پيش من از يك دستگاه ليپوساكشن با قدرت كمكي كه آن هم با كمك پمپ هوا كار مي كرد و البته آمريكايي بود، مدتي استفاده كردم مشكلي هم ندا شتم اما چون حركات نوك ليپوساكشن در اين نوع دستگا هها ميتواند باعث فرو رفتگي سريع نقاط مختلف شود، آن را كنار گذاشتم.

در انتها خوا هش ميكنم از اين بحث نتيجه گيري كنيد؟
به طور خلاصه مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه د ستگاه ليپوماتيك يك تكنولوژي كاملا شناخته شده با قدمتي حدود چند دهه دارد كه با كمي تغيير به بازار آمده ا ست. اين تكنولوژي سال هاست كه تاييد سازمان دارويي آمريكا را دارد و چون يك تكنولوژي ساده و مشخص است، اگر آن را درست استفاده كنيم مثل هر ليپوساكشن ديگري عوارض كمي دارد هرچند فوايد بيشتري هم ندارد اما مانند بسياري از تكنولوژي هاي معتبر ديگر مثل كرايو ليپوليز آنقدر درمورد آن اغراق و ادعاهاي واهي كرده ايم كه ظرف همين مدت كوتاه تعداد زيادي بيمار ناراضي و دچار عارضه پيدا كرده است كه اين كار درست نيست