ورزش‌های مناسب افراد میانسال و سالمندان

ورزش‌های مناسب افراد میانسال و سالمندان

یکی از مشکلاتی که برای افراد مسن پیش می‌آید، افتادن است. افراد مسن می‌توانند با انجام ورزش‌های خاص از احتمال افتادن جلوگیری کنند. این نوع ورزش‌ها عضلات را قوی تر می‌کنند. تعادل را افزایش می‌دهند، عضلات را انعطاف پذیر می‌کنند و فعالیت را بیشتر می‌کنند. این ورزش‌ها را می‌توان در هر زمانی انجام داد. با پیشرفت کردن در این ورزش‌ها می‌توان شدت و مدت زمان آنها را افزایش داد، بدین شکل ورزش موثرتر می‌شود. هنگامی که ورزش می‌کنید مطمئن شوید که به راحتی و به آرامی نفس می‌کشید، هرگز نفس خود را نگه ندارید.

** ورزش‌های مناسب برای کم کردن احتمال افتادن به شرح زیرند:

* ورزش‌های تعادلی:

- سعی کنید بر روی انگشتان پا بایستید و تعادل خود را حفظ کنید. این ورزش را می‌توانید همه جا انجام دهید.

- سعی کنید بنشینید و بدون کمک دست‌ها بلند شوید.

- بایستید و کمر را صاف نگه دارید، به آرامی زانوها را خم کنید، سپس بدن را بالا بکشید و بر روی انگشتان پا بایستید، به آرامی پاشنه پا را زمین بگذارید و دوباره حرکت را از ابتدا تکرار کنید.

 

 

* ورزش‌هایی برای قوی کردن عضلات کمر:

- بایستید، کمر را صاف نگه دارید، پا را به عرض شانه باز کنید، به آرامی هر دو زانو را خم کنید، یک پا را بلند کنید و صاف به سمت پشت ببرید، سپس زانوی پا را خم کنید و پاشنه پا را به سمت بالا حرکت دهید. برای هر پا 10 تا 15 بار این عمل را تکرار کنید.

 

* حرکات کششی پا:

این حرکات عضلات ران پا را قوی‌تر می‌کند و درد در ناحیه زانو را کم می‌کند:

- بر روی یک صندلی که پشت صافی دارد، بنشینید و پاها را بر روی زمین قرار دهید. یک پا را صاف کنید و به سمت بالا بیاورید. آرام پا را به سمت پایین بیاورید. برای هر پا 10 تا 15 بار این عمل را تکرار کنید.

 

* پیاده روی:

- پیاده روی ورزشی است که قدرت، تعادل و استقامت را افزایش می‌دهد. افراد سالمند و کسانی که مشکل حرکتی دارند می‌توانند از واکر استفاده کنند. هر زمانی که قدرتمندتر شدید بر روی زمین غیر صاف و یا نرم مانند شن راه بروید.

ورزش‌هایی مانند "تایی چی" نیز برای برقراری تعادل مفیدند. حرکات ساده در استخر می‌توانند استقامت و تعادل را افزایش دهند.