پارگی رباط صلیبی

مصدومان پارگی رباط صلیبی مستعد آسیب دوباره این رباط

 پارگی رباط صلیبی (ACL) در بین ورزشکاران بسیار شایع است. احتمال پارگی ACL بعد از یک بار عمل جراحی ACL حدود شش بار بیشتر از زمانی است که به ACL آسیب نرسیده است. تحقیقاتی در این زمینه در جامعه ارتوپدی آمریکا انجام شده است.

 در این مطالعات زنانی که یک بار پارگی ACL را تجربه کرده‌ بودند، در 24 ماه بعد از آن، چهار برابر بیشتر در معرض پارگی دوباره ACL بودند. این اطلاعات نشان می‌دهد کسانی که بعد از عمل ACL دوباره به ورزش باز می‌گردند بیشتر در معرض خطر آسیب دیدگی‌ مجدد هستند ، بنابراین باید بیشتر مراقبت انجام دهند.

 محققان اطلاعات 78 نفر (59 زن و 19 مرد) بین 10 تا 25 سال را مورد بررسی قرار دادند،‌ این افراد پیش از این دچار پارگی ACL شده بودند و قصد داشتند دوباره به ورزش باز گردند. یک گروه کنترل شامل 47 فرد سالم نیز در این تحقیقات شرکت داشتند. همه این افراد به مدت 24 ماه تحت نظر بودند، 23 نفر از گروه آسیب دیده و چهار نفر از گروه کنترل دچار پارگی ACL شدند.

در این مطالعات مشاهده شد که در زنان احتمال پارگی ACL در زانویی بود که قبلا آسیب ندیده بود. در کل ، 29.5 درصد از ورزشکاران دوباره دچار پارگی ACL شدند و از میان این افراد 20.5 درصد آنها پای دیگرشان دچار آسیب دیدگی‌ شد و 9 درصد دوباره همان پای شان آسیب دید. در زنان بیشتر از مردان پای مخالف دچار آسیب دیدگی‌ شد.

هنوز تحقیقات دیگری لازم است تا نتایج این تحقیقات انجام شده را تایید کند.