درمان سلولیت توسط RF

سيستم هاي RF مي توانند با توليد کلاژن و افزايش TONE UP ،افزايش گردش خون موضعي در ناژلنفي و ليپوليز چربيها به طور موثري سلوليت را درمان نمايند.
اغلب سيستم هايي که تا کنون براي درمان هاي صورت و بدن و سلوليت ارائه شده اند ،مانند : رولروکيوم،فتوتراپي،با اعمال حرکات مکانيکي،نور و حرارت از سطح بدن عمل مي کنند. در حالي که سيستم هاي RF يا راديو فرکانسي با عبور دادن امواج راديويي از خود بافت ها و ايجاد حرارت در درون و عمق آنها عمل مي نمايند. اين امر توانمندي آنها را در درمان هاي فوق به طور قابل ملاحظه اي افزايش داده و موجب مي گردد سيستم هاي RF در رفع مشکل سلوليت توانمند تر از برخي تکنولوژي هاي مشابه عمل کنند و درمانگران درمان هاي مورد نظر خود را با اطمينان به نتايج قطعي آن ، اجرا و در جلسات درماني کمتر نتيجه بيشتري بگيرند.
RFبا کاهش چربيهاي انباشته شده در نواحي مختلف بدن در رفع سلوليت بسيار موثر است.
تعداد جلسات درماني توسط پزشک تعيين شده و از هر شخصي به شخص ديگر متفاوت است.
حد اکثر ميزان استفاده شخص از RF در هر جلسه 1 ساعت و 2 بار در هفته مي باشد.
حد اقل تعداد جلسات درماني سلوليت 10 جلسه مي باشد.
درمان سلوليت توسط مزوتراپي
روش اين کار بدين صورت است که داروهاي مختلف مخصوص رفع سلوليت توسط يک سوزن ظريف بدون هيچ گونه درد و يا سوزش به داخل مزودرم (mesoderm) يا لايه چربي و بافت همبند زير پوست تزريق مي شود .
در اين روش داروهايي که به داخل مزودرم تزريق مي شوند چربي تجمع يافته زير پوست را ذوب مي کند و سلولهاي چربي لايه هيپودرم را چروکيده و کوچک مي سازند. به دنبال اين امر چربي حل مي شود و از راه کبد متابوليزه مي گردد . با اين روش مي توان حدود 0.5 کيلوگرم چربي را در هفته ذوب کرد . مزوتراپي مي تواند نوارهاي بافت همبند را تخريب کند و چربي لابلاي آنها را حل کرده ، نماي صاف ويکدستي در پوست ايجاد کند . همچنين مزوتراپي جريان خون و لنف را در بدن بهبود مي بخشد . چند جلسه درمان به فاصله چند هفته مورد نياز است . پس از جلسه چهارم پوست صافتر و يکنواخت تر مي شود و در پايان جلسات درماني علاوه بر اصلاح ظاهر پوست سايز محل مورد درمان نيز 10-5 سانتي متر کم مي شود .
مزوتراپي روشي بدون درد و عارضه است . با اين روش چربي وسلوليت از موضع تحت درمان پاکسازي مي شود. نتايج درمان پس از جلسه دوم مشهود مي شود و پس از چند جلسه درمان نماي صاف ويکدستي در پوست ايجاد کند .