انواع روشهای لیپولیز

ليپوليزغيرتهاجمي: روشهايي که بدون ايجاد آسيب به سايربافت ها، سلولهاي چربي رابه صورت کاملا "اختصاصي هدف قرارداده وتخريب مي کند، شامل: آر_اف (RF)،امواج فراصوت يا اولتراسوند،کرايوليپوليز،ليزرهاي توان پايين (low level laser therapy) وليزرهاي مادون قرمز (infrared) (که در مبحث خانم پيش بين به تمامي آنها اشاره شد )
ليپوليز تهاجمي: ليپوليز تهاجمي به روشهايي گفته مي شود که ازطريق ايجاد برش ياسوراخ کردن پوست و تماس مستقيم با بافت چربي، سلولهاي چربي راتخريب ميکنند.ليپوساکشن ، ليزرليپوليز (تخريب سلول چربي بااستفاده ازليزر) ،ليپوليزاينفراسونيک يا ليپوماتيک (تخريب سلول چربي بااستفاده ازامواج زير صوت بافرکانس کمتراز20 هرتز) ليپوليزواترجت (تخريب بافت چربي بااستفاده از فشار آب) دراين گروه قرار مي گيرند.ليپوليز کلمه اي که گاهي به تنهايي وگاهي درترکيب باکلمات ديگر،بکارمي رود درواقع به معني تخريب (lysis) بافت چربي (lipo) است.به عنوان مثال ليزرليپوليز يعني: تخريب چربي باليزر، ليپوليزاينفراسونيک يعني تخريب چربي با امواج اينفراسونيک يا زيرصوت(فرکانس امواج صوتي که باگوش انسان قابل شنيدن است بين 20 تا 20هزار هرتزمي باشد،امواج صوتي بافرکانس کمتراز20 را مادون صوت يا زيرصوت يا اينفراسونيک وامواج صوتي بافرکانس بالاتراز20 هزارهرتز را ماوراءصوت يا فراصوت يا اولتراسونيک مي گوييم)

از بين بردن چربي بدن
ليپوساکشن
يکي از شايعترين عمل هاي زيبايي در سراسر دنياست و اخيرا تعداد زنان و مردان متقاضي اين عمل جراحي رو به افزايش است و اغلب بهبود ظاهر خود را موثر در ارتباطات اجتماعي و تجاري مي دانند البته بايد اعتراف نمود به غير از جنبه هاي زيبايي از نظر درماني نيز اين روش قابل اهميت است .
امروزه بسياري از عملکردهاي پزشکي به صورت ايمن و با نتايج مطمئن ارائه مي شوند و بايد قبول کرد که اين ايمني و اطمينان را مديون پيشرفت تکنولوژي هاي مختلف و به کارگيري آن در علوم پزشکي هستيم . سيستم هاي ليپوساکشن نيز داراي چنين تاريخچه اي است و پيشرفت هاي قابل توجهي در جهت کاهش يا حذف خطرات و عوارض داشته است .

ليپوساکشن
به طوري که خطرناک ترين عارضه ليپوساکشن که همه از آن با اطلاع هستيم آمبولي چربي است که در روشهاي جديد ارائه شده حتي يک مورد هم گزارش نشده است و خطر آن نزديک به صفر است .
در اين سري مقالات پس از اشاره کوتاه به تاريخچه ليپوساکشن به معرفي روشهاي مختلف ليپوساکشن و روش اجراي آن ‚ نتايج و کاربرد هاي درماني و عوارض آن مي پردازيم.
تارخچه عمل ليپوساکشن در سال 1974 ليپوساکشن اولين بار توسط دکتر Fischer يک پزشک ايتاليايي در رم ابداع شد و سپس در سال 1978 توسط يک جراح پلاستيک فرانسوي به پاريس برده شد . پس از آن ليپوساکشن در ايالات متحده مطرح و سپس به عنوان يک روش معمول جراحي زيبايي در سطح دنيا رواج يافت .
در سال 1985 ليپوساکشن به نام روش تامسنت tumescent توسط دکتر کلين ابداع شد که هنوز به عنوان بهترين و مطمئن ترين روش استفاده مي شود .