سجادی: تا پایان امسال ۳۱ استان تحت پوشش استعدادیابی ورزشی قرار می گیرند

به گزارش ایرنا، سید نصرالله سجادی روز یکشنبه در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در هتل المپیک تهران گفت: برپایی جشنواره فرصت خوبی برای بروز استعدادیابی ورزشی است و همکاری فدراسیون ها و اداره های کل ورزشی استانها نیز در این مسیر نقش مهمی دارد.
وی افزود: معاونت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی متولی استعدادیابی ورزشی است و از دوسال پیش هم اقدامات خوبی در این زمینه و احیا برخی مراکز استعدادیابی در استانها انجام شد. اعتباری هم برای این امر در این روستا در نظر گرفته شده است.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان افزود: استعدادیابی جزو محورهای اصلی برنامه این وزارتخانه در دو سال گذشته بود و با مذاکراتی که با معاونت ورزش همگانی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید از شناسایی استعدادهای ورزشی به طور متمرکز خارج شویم و در قالب جشنواره در سطح کشور تمرکز کنیم.
سجادی گفت: تا پایان سال۳۱ استان تحت پوشش استعدادیابی قرار می گیرند. بر این اساس این جشنواره از امروز در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است و پس از آن در سایر استانها فراگیر می شود.
وی ادامه داد: در این جشنواره به خاطر کمبود امکانات، رشته های مدال آور را مدنظر قرار دادیم و براساس آمایش سرزمین سعی می کنیم پس از پایان این جشنواره نتایج متناسب را از نظر رشته ها اولویت بندی کنیم.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان افزود: در این جشنواره ۱۰ اولویت رشته های مختلف ورزشی پیش بینی شده است که بین سه تا شش اولویت با توجه به امکانات استانها استعدادیابی انجام خواهد شد.
سجادی گفت: دستاورد این جشنواره حضور نمایندگان فدراسیون ها و نماینده دفتر ستاد استعدادیابی در استانها و انجام تبادلات علمی و تجربی در کارها است. 
وی اظهار داشت: در این جشنواره به رشته های پایه و پرمدال که بین ۸ تا۹ رشته هستند، توجه بیشتری خواهیم داشت.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: جمع آوری بانک اطلاعاتی و قرار گرفتن آن در اختیار فدراسیون ها از ویژگی این جشنواره است. این اطلاعات در آینده در زمینه تصمیم گیری در ورزش کشور موثر و سودمند خواهد بود.
سجادی گفت: در این زمینه چهار مرحله اعتبار تا پایان سال برای استانها در نظر گرفته شد که مرحله نخست به استان هایی تعلق گرفته است که علاوه بر تجهیز مراکز استعدادیابی خود، فعال هستند.
وی گفت: به استانهایی که در این زمینه فعالیتی ندارند، اعتباری داده نشد که به محض فعال شدن به آنها پرداخت می شود.
وزارت ورزش و جوانان از اقدامات وزیر سابق ورزش و جوانان در سه سال اخیر در توسعه ورزش کشور قدردانی کرد.
این جشنواره در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در تهران برگزار می شود.
منبع: داوری